Video

Video: Luật An ninh mạng cấm người dùng Internet những gì?

Luật An ninh mạng quy định cụ thể các hành vi nghiêm cấm người sử dụng Internet thực hiện, trong đó có việc vu khống, làm nhục, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo Hữu Nhân - Bá Chiêm (Tri Thức Trực Tuyến)