Video

Video: Loài người sẽ bị nhốt vào thế giới thực tế ảo

Sau smartphone, thực tế ảo được xem là bước phát triển tiếp theo, đưa con người vào thế giới mới và khó thoát ra được.

Theo Ái Duyên - Ngân Phạm - Ngọc Nhi (Tri Thức Trực Tuyến)