Video

Video: Lễ đón Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch

Lễ đón tổng thống Mỹ diễn ra tại Phủ Chủ tịch và do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì.

Theo Tri Thức Trực Tuyến