Video

Video: Kiểm tra, làm rõ thông tin khách hàng phản ánh tại cửa hàng Khaisilk số 113 Hàng Gai

Vụ khăn lụa Khaisilk - một thương hiệu tồn tại suốt hơn 30 năm qua - gắn mác “made in China” là cú sốc lớn cho niềm tin vào thương hiệu Việt của người tiêu dùng.

Kiểm tra, làm rõ thông tin khách hàng phản ánh tại cửa hàng Khaisilk số 113 Hàng Gai

Theo  Tuổi TrẻTin mới hơn