Video

Video: Kiếm lời hàng trăm tỷ mỗi năm từ buôn lậu xăng dầu trên biển


Giá xăng dầu lậu ngoài biển rẻ hơn 6.000 - 10.000 đồng so với đất liền nên mỗi chuyến hàng, Phong kiếm lời 24 tỷ đồng.