Video

Video: Không khí lạnh tăng cường là gì?

Đây là khối không khí lạnh thứ 2 và thường xuất hiện khi khối không khí lạnh đầu tiên suy yếu làm tăng tốc độ gió cao gây ra hiện tượng rét cục bộ.

Theo Khải Trần - Hoàng Thiên (Tri Thức Trực Tuyến)