Video

Video: Khám xét xế hộp thu 9 bánh heroin, 20.000 viện hồng phiến

Khám xét ôtô chở nhóm buôn ma túy, cảnh sát thu giữ 20 kg thuốc phiện, 9 bánh heroin, 20.000 viên hồng phiến...

Theo Bá Chiêm (Tri Thức Trực Tuyến)