Video

Video: Hướng đi của tám tuyến metro 40 tỷ USD ở Hà Nội

 

Theo Quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Hà Nội sẽ có tám tuyến metro với tổng chiều dài 417 km; tổng mức đầu tư 40 tỷ USD.