Video

Video hệ thống Patriot đánh chặn mục tiêu

Hệ thống Patriot đánh chặn mục tiêu

Theo Đan Nguyên (Đất Việt)