Video

Video: Hầm ngầm metro Sài Gòn dần thành hình sau 90 ngày thi công


30 công nhân vận hành robot TBM cả ngày lẫn đêm đã hoàn thành được hơn 300 mét hầm ngầm metro Bến Thành - Suối Tiên.