Video

Video: Go-Jek - đối thủ Grab sắp vào VN là ai?

Tháng 5/2018, Go-Jek đầu tư 500 triệu USD mở rộng vào 4 nước: Việt Nam, Thái Lan, Singapore. Đây sẽ là đối thủ mới của Grab tại Việt Nam.

Theo Ngân Phạm - Hoài Thư (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin mới hơn