Video

Video: Gia cảnh của người mẹ nghèo ký đơn hiến tạng con trai chết não

Một chàng trai 20 tuổi trước lúc giã biệt cuộc đời đã kịp hồi sinh 5 cuộc đời khác bằng cách hiến tặng sự sống, để lại người mẹ và em trai tiếp tục vật lộn với guồng đời mưu sinh.

Theo Liêu Lãm (Tri Thức Trực Tuyến)