Video

Video: Gạc Ma 14/3/1988, cuộc thảm sát hèn hạ

14/3/2018, tròn 30 năm từ cuộc tấn công của Trung Quốc vào Gạc Ma, 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trước nòng súng của quân Trung Quốc.

Theo Duy Hảo (Tri Thức Trực Tuyến)
Loading...