Video

Video: Đường gập ghềnh đến bàn ký kết của CPTPP

CPTPP đã trải qua 40 vòng đàm phán 'cân não' với nhiều buổi tranh luận xuyên đêm, có khi bế tắc vì 'người vắng mặt, kẻ rút lui'.

Theo Phiên An (VnExpress.net)