Video

Video: Đường đi của bão số 10 trên Biển Đông

 

Clip ghi lại đường đi của bão số 10 (Doksuri) trên Biển Đông từ sáng đến trưa 14/9, khi cơn bão tăng tới 2 cấp chỉ trong vài giờ và đạt sức gió trên 100 km/h.