Video >> World Cup 2018

Video: Đồng hồ của trọng tài World Cup 2018 có gì đặc biệt?

Đồng hồ thông minh Hublot Big Bang Referee, được thiết kế dành riêng cho trọng tài World Cup 2018 sẽ hỗ trợ họ ra quyết định chính xác hơn.

Theo Lê Trọng (Tri Thức Trực Tuyến)