Video >> Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Singapore

Video: Đoàn xe hộ tống ông Kim Jong Un về khách sạn St Regis.

Đoàn xe hộ tống chủ tịch Kim Jong Un về khách sạn St Regis, Singapore

Theo Tất Đạt (Soha/Thời Đại)