Video >> Ông Đinh La Thăng và hàng loạt 'sếp lớn' PVN bị khởi tố

Video: Bị cáo Đinh La Thăng nói lời sau cùng

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Đinh La Thăng nói về câu chuyện của một người nông dân muốn ông về làm trưởng thôn, ngày ngày làm ruộng, câu cá..

Theo Tri Thức Trực Tuyến