Video

Video: Cung đường trốn chạy của hai tử tù bị biệt giam

 

Sau khi khoét tường trốn trại ở Hà Nội, Thọ “Sứt” và Tình chia thành 2 ngã tẩu thoát nhưng vẫn bị bắt cách nhau gần 10 tiếng.