Video

Video: CPTPP và TPP khác nhau thế nào?

CPTPP cơ bản giữ nguyên nội dung của TPP để chờ sự quay lại của Mỹ, nhưng cũng có một số thay đổi so với TPP.

Theo Phiên An - Hà Thu (VnExpress.net)