Video >> Nổ cơ sở thu mua phế liệu ở Bắc Ninh

Video: Công binh soi đèn nhặt đầu đạn quanh kho phế liệu

20 công binh được điều động đến hiện trường vụ nổ kho phế liệu tại Quan Độ, Bắc Ninh để thu nhặt số đạn còn sót lại.

Theo Huy Mạnh (VnExpress.net)