Video

Video: Chuyến bay xuyên tâm bão Irma

 

Một kỹ sư người Mỹ quyết định điều khiển máy bay xuyên qua cơn bão Irma nhằm thu thập số liệu về cơn bão, phục vụ cho quá trình dự đoán và chuẩn bị cho thiên tai.