Video >> APEC Việt Nam 2017

Video: Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu khai mạc APEC 2017

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu khai mạc Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Theo Trương Khởi (Tri Thức Trực Tuyến)