Video

Video: Chủ tịch ĐH FPT nói về việc đóng học phí bằng Bitcoin

hủ tịch ĐH FPT cho rằng trường sẽ thử nghiệm thu học phí bằng Bitcoin vì đây là giải pháp khả thi, trước mắt là với sinh viên nước ngoài.

Theo Tri Thức Trực TuyếnTin mới hơn