Video

Video: Chủ đầu tư BOT vay vốn ngân hàng thế nào

90% vốn đầu tư các dự án BOT từ ngân hàng là một phần nguyên nhân khiến chủ đầu tư tăng phí, thời gian thu phí.