Video

Video: Cách để nước đá mau đông trong ngày nắng nóng

Theo nghiên cứu của trường đại học Nanyang, Singapore, nước nóng đóng băng nhanh hơn nước lạnh là nhờ cấu tạo đặc biệt của phân tử nước.

Theo Hoàng Thiên - Xuân Lai (Tri Thức Trực Tuyến)