Video

Video: Bưởi Diễn vào Sài Gòn bán Tết giá tới 50 triệu đồng một cây

Những chậu bưởi Diễn vàng óng được đưa từ Bắc vào Nam phục vụ thị trường Tết, giá cho cây nhỏ vài triệu nhưng cây lớn lên đến 50 triệu đồng.

Theo Công Khang - Khánh Hoàng (VnExpress.net)