Video

Video Bộ Giao thông: Phương án dời trạm BOT Cai Lậy không khả thi

Đưa ra 3 phương án giải quyết vấn đề trạm BOT Cai Lậy, Bộ Giao thông nhận định việc dời trạm vào tuyến đường tránh là không khả thi.

Theo Lê Huyền (VnExpress.net)