Video

Video: Bộ Công an tinh gọn bộ máy, không còn cấp tổng cục

Bộ Công an sẽ không tổ chức cấp trung gian, gắn cảnh sát PCCC với công an các địa phương và thu gọn các đơn vị sự nghi

Theo Hoàng Lam - Bá Chiêm (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin mới hơn