Video

Video: Bkav khẳng định có thể dùng mặt nạ để qua mặt Face ID trên iPhone X

Chiếc mặt nạ đặc biệt này gồm 4 phần: Phần khuôn được in 3D, vùng "da" được xử lý, ảnh chụp 2D vùng mắt, và phần mũi được.

Theo Vnreview.vn