Video

Video: Bitcoin ATM đầu tiên trên thế giới

Từ giao dịch đầu tiên với chiếc pizza, Bitcoin đã có thể sử dụng để mua nhà, mua siêu xe tại nhiều nơi trên thế giới.

Theo VnExpress.net