Video

Video: Bị chê hát tệ, Miu Lê rap nguyên một bài 'đá xéo' Dương Cầm

Tập 3 "Sao đại chiến" chứng kiến sự lên ngôi của team Miu Lê - OnlyC và sự xuống hạng nhanh chóng của team Song Dương.

Theo QuangMT (Trí Thức Trẻ)