Video

Video: Bão Damrey làm 100 người chết, công tác dự báo gây tranh cãi

Bộ Giao thông cho rằng dự báo bão Damrey chưa chính xác dẫn tới nhiều tàu hàng chìm ở Quy Nhơn, Bộ Tài nguyên phủ nhận ý kiến này.

Theo Khánh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)