Video

Vị trí ba nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc gần Việt Nam

 
Ba nhà máy điện hạt nhân ở phía nam Trung Quốc vừa đi vào vận hành thương mại, trong đó nhà máy Phòng Thành cách Quảng Ninh 50 km; nhà máy Sương Giang so với Bạch Long Vĩ khoảng 100 km và xa nhất là Trường Giang cách biên giới Việt Nam hơn 200 km.
 
Vị trí ba nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc gần Việt NamTin mới hơn