Video

Tràn lan đồ chơi TQ độc hại: Quản lý thị trường bận họp

Những người bán đồ chơi trên phố Lương Văn Can (Hà Nội) khẳng định ở đây không có loại tem CR nào cả. Và “nói thẳng là đi đâu cũng chỉ toàn hàng made in China thôi…”.