Video

Tiền thưởng cho học sinh giỏi dự kiến thay đổi thế nào?

Mức thưởng cho học sinh giành HCV Olympic quốc tế có thể tăng từ 15 triệu năm 2002 lên 65 triệu đồng, nhưng so với vàng thì thấp hơn.

Tiền thưởng cho học sinh giỏi dự kiến thay đổi thế nào?

Theo Việt Chung - Quỳnh Trang (VnExpress.net)