Video

Video: Thót tim cảnh dỡ thủy đài khổng lồ cao hàng chục mét ở Sài Gòn

Thủy đài đầu tiên bắt đầu được tháo dỡ nằm trên đường Nguyễn Văn Tráng (quận 1). Công trình được tháo dỡ từng phần từ cao xuống thấp,dự kiến sẽ mất khoảng từ 2-3 tháng.

Theo Trương Khởi (Tri Thức Trực Tuyến)