Video

Sức tàn phá khủng khiếp của lũ thủy điện Sông Bung 2

 
Dòng nước lũ với lưu lượng 560 m3/s tràn về tống trôi 1 cánh van chặn dòng thủy điện Sông Bung 2 (Quảng Nam), cuốn hai công nhân mất tích, gây ngập nhà cửa khu vực hạ lưu. Người dân làng Pa Ooi chạy lũ trong tiếng than khóc.