Video

Pháo phòng không phô diễn hỏa lực tại trường bắn TB-1

Nằm trong đội hình chiến đấu của Quân chủng Phòng không - Không quân, lực lượng Pháo phòng không có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, biển, đảo Tổ quốc.

Pháo phòng không phô diễn hỏa lực tại trường bắn TB-1

Nhiều năm qua, với tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết quyết tâm cao, lực lượng Pháo phòng không trong Quân chủng Phòng không - Không quân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để bất ngờ, lỡ thời cơ vì các tình huống trên không, góp phần bảo vệ sự bình yên của bầu trời Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của lực lượng Pháo phòng không trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu:

Pháo phòng không phô diễn hỏa lực tại trường bắn TB-1
Cơ động chiếm lĩnh trận địa
Pháo phòng không phô diễn hỏa lực tại trường bắn TB-1
Kéo pháo vào trận địa
Pháo phòng không phô diễn hỏa lực tại trường bắn TB-1
Quan sát bám bắt mục tiêu trên không
Pháo phòng không phô diễn hỏa lực tại trường bắn TB-1
Chiến sĩ đo xa sục sạo bắt mục tiêu
Pháo phòng không phô diễn hỏa lực tại trường bắn TB-1
Nạp đạn cho pháo
Pháo phòng không phô diễn hỏa lực tại trường bắn TB-1
Chuẩn bị khai hỏa
Pháo phòng không phô diễn hỏa lực tại trường bắn TB-1
Pháo phòng không 57mm khai hỏa diệt mục tiêu
Pháo phòng không phô diễn hỏa lực tại trường bắn TB-1
Chớp lửa bao trùm trận địa
Pháo phòng không phô diễn hỏa lực tại trường bắn TB-1
Niềm vui kíp chiến đấu giỏi

Theo Dương Toàn- Nguyễn Minh (Tiền Phong)