Video

Những phát ngôn ấn tượng nhất của Tổng Bí thư và Thủ tướng trong cuộc họp Chính phủ

Tại hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắc nhở "các chủ tịch, bí thư địa phương không phải lên trung ương biếu xén nữa, rồi lại phải hợp thức hóa, mua hóa đơn, huy động chỗ này chỗ kia".

Những phát ngôn ấn tượng nhất của Tổng Bí thư và Thủ tướng trong cuộc họp Chính phủ

Những phát ngôn ấn tượng nhất của Tổng Bí thư và Thủ tướng trong cuộc họp Chính phủ

Những phát ngôn ấn tượng nhất của Tổng Bí thư và Thủ tướng trong cuộc họp Chính phủ

Những phát ngôn ấn tượng nhất của Tổng Bí thư và Thủ tướng trong cuộc họp Chính phủ

Những phát ngôn ấn tượng nhất của Tổng Bí thư và Thủ tướng trong cuộc họp Chính phủ

Những phát ngôn ấn tượng nhất của Tổng Bí thư và Thủ tướng trong cuộc họp Chính phủ

Những phát ngôn ấn tượng nhất của Tổng Bí thư và Thủ tướng trong cuộc họp Chính phủ

Theo Bảo Bình - Mạnh Quân (Soha/Trí Thức Trẻ)