Video >> 'Ông trùm' bất động sản Vũ 'Nhôm' bị công an điều tra

Những câu hỏi rất nóng của cử tri Đà Nẵng về nhân vật bí ẩn Vũ 'nhôm'

Cử tri cũng như người dân Đà Nẵng đặt rất nhiều câu hỏi về ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm").

Những câu hỏi rất nóng của cử tri Đà Nẵng về nhân vật bí ẩn Vũ nhôm

Những câu hỏi rất nóng của cử tri Đà Nẵng về nhân vật bí ẩn Vũ nhôm

Những câu hỏi rất nóng của cử tri Đà Nẵng về nhân vật bí ẩn Vũ nhôm

Những câu hỏi rất nóng của cử tri Đà Nẵng về nhân vật bí ẩn Vũ nhôm

Những câu hỏi rất nóng của cử tri Đà Nẵng về nhân vật bí ẩn Vũ nhôm

Những câu hỏi rất nóng của cử tri Đà Nẵng về nhân vật bí ẩn Vũ nhôm

Những câu hỏi rất nóng của cử tri Đà Nẵng về nhân vật bí ẩn Vũ nhôm

Theo Bảo Bình - Mạnh Quân (Soha/Thời Đại)