Video

Ngày 22/6 trục vớt hộp đen nghi của máy bay CASA 212 ở độ sâu 60m

Tập đoàn Airbus sẽ xử lý dữ liệu, dựng lại sự cố dưới sự giám sát của Bộ Quốc phòng; việc chia sẻ thông tin với Việt Nam được hỗ trợ ở mức cao nhất và bảo mật tuyệt đối.
 Tin mới hơn