Video

Mẹ Phí Minh Long: "Xin hãy bỏ qua cho con trai tôi"

Cảm thấy buồn và tiếc nuối với những gì Phí Minh Long thể hiện nhưng cô Nguyễn Thị Nghĩa - mẹ của thủ thành Minh Long vẫn hy vọng mọi người sẽ tha thứ cho con trai mình.Tin mới hơn