Video

Mặc cả láo khi mua cành đào, bị đánh nhừ tử

Một người đàn ông trung niên chở cây cả ngày trời nhưng chưa bán mở hàng được cành nào lại còn gặp đúng thanh niên hỗn láo. Sau khi bê lên bê xuống xem chán chê, thanh niên này mặc cả với giọng điệu hỗn hào và hách dịch để rồi bị chú bán cành đào đánh nhừ tử.
Theo Nhân Hoàng (Một Thế Giới)