Video

Lương công chức nặng gánh ngân sách ra sao?

Chỉ riêng tiền lương chi trả cho công chức hiện nay tại Việt Nam đã chiếm tới 50% chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước, tương đương hơn 400.000 tỷ đồng mỗi năm.

Lương công chức nặng gánh ngân sách ra sao?

Theo Hoàng Thanh - Phượng Nguyễn (Tri Thức Trực Tuyến)