Video

(Infographics) Nguyên nhân khiến bão vào Việt Nam ngày càng mạnh

Nghiên cứu cho thấy bão tại Đông Nam Á ngày càng mạnh hơn, một phần do các vùng biển ở khu vực này ấm lên đáng kể.