Video

[Infographics] Đặc khu kinh tế và những điều khác biệt

6 ưu đãi thuế đặc biệt đối với đặc khu kinh tế

Một loạt chính sách ưu đãi về đất đai như hạn thuê lên đến 99 năm, nhiều loại thuế giảm 100%... sẽ dành cho ba đặc khu kinh tế mới.

[Infographics] Đặc khu kinh tế và những điều khác biệt

Theo Linh Anh - Văn Kiên (Tiền Phong)