Video

(Infographics) Bitcoin được 'đào' như thế nào

Dù Bitcoin chưa được xem là tiền tệ, tài sản hợp pháp ở Việt Nam, số lượng người "đào" vẫn không ngừng tăng lên.

(Infographics) Bitcoin được đào như thế nào

Theo Việt Chung (VnExpress.net)