Video

[Infographics] 10 uỷ viên, nguyên uỷ viên Trung ương bị kỷ luật

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 50 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó có 10 người là ủy viên Trung ương, nguyên là ủy viên Trung ương, khai trừ đảng một ủy viên Trung ương - nguyên ủy viên Bộ Chính trị.

[Infographics] 10 uỷ viên, nguyên uỷ viên Trung ương bị kỷ luật

Theo Linh Anh (Tiền Phong)