Video

(Infographic) Vị trí công trình cao vượt trội nằm gần Lăng

Tòa nhà hỗn hợp ở số 8B Lê Trực, Hà Nội, có chiều cao vượt trội và nằm gần các cơ quan đầu não của nhà nước xung quanh Quảng trường Ba Đình.
 
 
Theo Tiến Thành - Việt Chung (VnExpress.net)